Aktiv panel - obsługa zamówień w restauracji

Data wpisu: 2020-09-23

Obsługa restauracji ma do dyspozycji różne warianty powiadomień o nowych zamówieniach, podstawowy wariant to Aktiv panel - panel dostępny na smartfonie lub tablecie prezentujący listę zamówień, wyświetlający powiadomienia o napływających zamówieniach oraz funkcje monitorujące połączenie z serwerem.

Aktiv panel to dodatkowy panel zoptymalizowany pod kątem odbierania nowych zamówień. W ramach "Aktiv panel" dostępna jest lista zamówień z ostatnich 48 godzin oraz status połączenia z serwerem. Jest to wygodna forma przyjmowania zamówień w restauracjach z dużą ilością zamówień online.

Wygląd i dostępne opcje

Aktiv panel został zoptymalizowany do pracy z małymi ekranami, ilość danych prezentowana na wyświetlaczu jest zminimalizowana do niezbędnego minimum. Dzięki temu interfejs jest przejrzysty co ułatwia obsługę nowych zamówień.

W ramach interfejsu można wyszczególnić dwie sekcje, belkę stanu oraz listę zamówień. Belka stanu (zielona belka widoczna na screenie) prezentuje aktualny stan. Kolor belki stanu może być różny w zależności od aktualnego stanu aplikacji:

  • zielony - sygnalizuje prawidłowe połączenie z serwerem i stan czuwania.
  • czerwony - sygnalizuje problem z nawiązaniem połączenia lub jego zerwania (może to być problem z siecią, problem z sesją itp.). Dodatkowo generowane jest powiadomienie dźwiękowe sygnalizujące utratę połączenia.
  • niebieski - sygnalizuje nowe zamówienie. Dodatkowo w tym wariancie powiadomień widoczna jest ikona sygnalizująca typ zamówienia (na wynos lub z dostawą).

Przyciski na belce stanu

Na belce stanu znajdują się dodatkowo 4 przyciski:

  • kliknięcie powoduje aktywowanie trybu "wyświetlacz zawsze włączony" który zapobiega wygaszaniu ekranu przy podczas dłuższej bezczynności. Po aktywacji ikona zmienia się na
  • opcja wyświetlania na pełnym ekranie (łatwiejsza obsługa na małych wyświetlaczach)
  • lub zmiana jasnej lub ciemnej szaty graficznej
  • wylogowanie

Lista zamówień widoczna poniżej belki stanu to zamówienia z ostatnich 48h. Oznaczenia na liście zamówień:

Lista zamówień

Kolejne zamówienia pojawiają się automatycznie na liście zamówień, najnowsze zamówienia wyświetlane są w górnej części listy. Pasek zamówienia zawiera podstawowe informacje o zamówieniu, szczegóły są dostępne po kliknięciu na przycisk "Pokaż".

Nowe zamówienia są dodatkowo oznaczone kolorem (przycisk w kolorze pomarańczowym).

Restauracja może dowolnie określić rodzaj powiadomień, w zależności od indywidualnych preferencji. Aktiv panel jest podstawową formą powiadomień, dodatkowo są dostępne:

  • powiadomienia e-mail (dla restauracji i/lub dostawcy) - na email określony odpowiednio w panelu restauracji/dostawcy
  • powiadomienia SMS (dla restauracji i/lub dostawcy) - na numer określony odpowiednio w panelu restauracji/dostawcy
  • powiadomienia w formie dymków - widoczne zarówno w panelu restauracji jak i dostawcy jak rówenieź w Aktiv panelu.

Jeśli restauracja aktywuje powiadomienia w formie dymków, wówczas w Aktiv panel dodatkowo będą widoczne w prawym dolnym rogu dymki z krótką informacją o nowym zamówieniu i przyciskiem szybkiego podglądu zamówienia.