Powiadomienia o zamówieniach według preferencji restauracji

Data wpisu: 2020-08-25

Powiadomienia o nowych zamówieniach dostosowane do potrzeb restauracji, mogą być skonfigurowane na dedykowanym urządzeniu lub jeśli rzadko realizujesz zamawianie - w formie powiadomień na smartfon.

System monitorowania zamówień brak możliwości przeoczenia zamówienia.
Zamówienia są automatycznie monitorowane, jeśli nie odczytasz nowego zamówienia wówczas po 20 minutach otrzymasz alert.

Ustawienia sposobu powiadomień definiowane są w panelu, restauracja może dowolnie je konfigurować.
Istnieje możliwość ustawienia dodatkowych powiadomień dla dostawców.

Przyjmowanie zamówień online jest istotną częścią systemu zamawiania jedzenia online. Proces zamawiania jedzenia odbywa się w przeciągu minut, maksymalnie godzin. To sprawia, że konieczne jest szybkie i skutecznych powiadamianie o nowych zamówieniach. 

System zamawiania jedzenia restauracja.online uwzględnia indywidualne potrzeby restauracji. Nasze rozwiązania sprawdzają się zarówno w przypadku restauracji, które przyjmują wiele zamówień dziennie, a zamówiania online to ich podstawowa forma sprzedaży, jak również tych, dla których zamówienia online są tylko dodatkowym wariantem. Restauracja sama decyduje jakie powiadomienia i w jakiej formie chce otrzymywać, może w dowolnym momencie te ustawienia modyfikować. Daje to dużą elastyczność i pozwala na skuteczne i wygodne, dostosowane do charakteru lokalu przyjmowanie zamówień online.

Wiemy, że nie wszystkie lokale chcą przestawić się na wariant zamawiania jedzenia online, ale ze względu na aktualne trendy chcą posiadać taką opcję przyjmowania zamówień. Mamy rozwiązania również dla takich restauracji, nie jest wymagany specjalistyczny dodatkowy sprzęt, a mimo to nie ma możliwości przeoczenia zamówienia. 

Nasz system został zintegrowany z portalam zamawiania jedzenia online i pozwala restauracji aktywować lub wyłączać prezentację oferty również na portalu. Dzięki elastycznym mechanizmom powiadamiania o zamówieniach restauracje mogą traktować system restauracja.online jako uzupełnienie obecnych kanałów sprzedaży, np. jako dodatkowy system zwiększający sprzedaż pozwalający na dodatkową reklamę i pozyskanie nowych klientów. Aktywacja systemy restauracja.online jest możliwa nawet jeśli w restauracji jest już wdrożony konkurencyjny system zamawiania jedzenia online. Będzie to wówczas dodatkowe źródło zamówień i klientów online.